/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 0 nummer 6

Jaargang 44, 18 oktober 2001


Voorpagina

Untitled Document

Nieuwe onderzoeksschool voor Bouwkunde
USO-Built is de naam van de nieuwe onderzoeksschool in oprichting vanuit de TU/e-faculteit Bouwkunde. De internationale school, die op
1 januari van start gaat, legt zich toe op het ontwerp van de gebouwde omgeving en het gebruik ervan.

USO-Built staat voor User-Oriented Technology for Design of the BUILT Environment. In USO-Built werken verschillende universiteiten samen die verenigd zijn in het bestaande Europese Cluster-netwerk. Donderdag 18 en vrijdag 19 oktober is de kick-off bijeenkomst aan de TU/e. Prof.dr. Annelies van Bronswijk en dr.ir. Kees Doevendans van de faculteit B hebben het initiatief genomen tot oprichting van USO-Built. Van Bronswijk: "Er zijn al onderzoeksscholen bij Bouw-kunde, maar er zijn toch Assistenten in Opleiding (AIO's) die daarbuiten vallen. Omdat niet zoveel mensen werken met de gebruiker als insteek, gaan we internationaal. Op die manier hebben AIO's een uitwisseling op hun vakgebied." Op de TU/e gaat het om veertien al actieve AIO's die worden ondergebracht bij de school.
Er worden internationale onderzoeksgroepen samen gesteld en AIO's worden onderling uitgewisseld om internationale ervaring op te doen én om anders te leren kijken. "We zijn het ons vaak niet bewust, maar we kijken altijd vanuit een bepaalde vooronderstelling naar dingen. Door in een andere cultuur te werken, word je daar op gewezen.
Voor ons is de gebruiker de toetssteen voor de technologie. Wij bekijken een probleem vanuit drie invalshoeken; de functionele, de structurele en de intentionele. Het is heel moeilijk om dat te doen, maar tegelijkertijd ook heel uitdagend."
De accreditatie moet nog aan worden gevraagd. Dat gebeurt zowel in Nederland bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-schappen als op Europees vlak bij de European Association of Architec-tural Education./.

Untitled Document

Nat pak bij finale Createch

'Ober' Frans de Bekker hield het donderdag 11 oktober niet droog tijdens de Eindhovense finale van Createch. De wedstrijdleider kreeg meer water op zijn pak dan dat er in de glazen terecht kwam. De opdracht was een glas vullen met water via een oog-
gestuurde tapinstallatie. Createch is een jaarlijkse ontwerpwedstrijd voor TU-studenten. Alledrie de technische universiteiten in Nederland houden eerst een lokale finale, gevolgd door een landelijke finale. Deze is op zaterdag 10 november in Eindhoven. De opdracht voor deze teams wordt pas op 5 november bekend gemaakt. In de week die daarop volgt, fabriceren de teams hun ontwerp.
Lees verder op pagina 3.

Foto: Bart van Overbeeke

Untitled Document

Platform moet nanotechnologie wat meer smoel geven
Nanotechnologie is de technologie van de toekomst zeggen de kenners overtuigd. Toch is dit vakgebied bij de buitenwereld nog nauwelijks bekend. Om nanotechnologie wat meer smoel te geven, besloten bestaande instituten en faculteiten aan de TU/e hun krachten te bundelen in het 'center for NanoMaterials'.

Het 'center for Nano-Materials' (cNM) is een breed platform voor onderzoek en onderwijs op het gebied van nanotechnologie. Dit vakgebied houdt zich bezig met voor leken onvoorstelbaar kleine objecten zoals atomen en moleculen. Ter indicatie: een nanometer is één miljoenste millimeter.
In het cNM hebben mensen van bestaande technologische instituten, het Dutch Polymer Institute, COBRA en de National Research School Combination Catalysis, zich verenigd. Ook diverse faculteiten van de TU/e, zoals Technische Natuurkunde, Scheikun-dige- en Biomedische Technologie, hebben zich aangesloten.
Natuurkundige prof. dr. Huub Salemink, één van de oprichters van het cNM, beschrijft het platform als 'een samenwerkingsverband tussen allerlei mensen aan de TU/e die geïnteresseerd zijn in nanotechnologie'. Hij ziet het cNM als 'een manier om onszelf te presenteren en meer mensen, onder wie studenten, voor dit vakgebied te interesseren'.
De belangstelling voor en de behoefte aan nanotechnologie zal de komende decennia flink groeien, zegt scheikundige prof. dr. Ulrich Schubert. "In de huidige maatschappij wordt er doorlopend naar gestreefd producten te miniaturiseren. Zo worden chips en daarmee computers, alsmaar kleiner en kleiner. Maar dat houdt een keer op."
Nanotechnologie biedt wat dat betreft goede vooruitzichten, stelt Schubert: "Nanotechnologie richt zich namelijk op precies het tegenovergestelde. Ze brengt heel kleine objecten, zoals moleculen of proteïnen, in een bepaalde structuur samen en probeert ze zodoende functioneel te maken".

Lichtkanalen
Op termijn zal nanotechnologie een grote rol spelen in ons hele dagelijks leven is de overtuiging van beide wetenschappers. "Tot de eerste toepassingen horen ongetwijfeld sterk verkleinde lichtgeleiders in computer- en communicatiesystemen", blikt Salemink vooruit. "Dat zijn miniatuur-lichtkanalen die aan en in chips worden gebouwd en elektronische signalen kunnen door-geven. De wirwar van kabels die nu nog vaak aan apparatuur vastzit, wordt daarmee verleden tijd."
Ook in de chemische en (op de langere termijn) medische sector zal nanotechnologie een belangrijke rol gaan vervullen, verwacht de natuurkundige.
Het platform is volgens de oprichters nog maar 'een eerste stap op weg naar de technologie van morgen'. Salemink: "Door mensen uit verschillende disciplines samen te brengen, hopen we die ontwikkelingen een beetje te versnellen".
Het cNM draait op dit moment 'vooral op enthousiasme en overtuiging en op minimale budgetten', benadrukt hij. De oprichters hopen dat daar snel verandering in komt en dat de (Nederlandse én Europese) overheid meer gaat investeren in het platform en vergelijkbare initiatieven.
Zie voor meer info: www.cnm.tue.nl./.

Untitled Document

TWAIO wint prijs Philips
Lucian Voinea, TWAIO bij het Stan Ackermans Instituut van de TU/e, heeft de Java Challenge Contest gewonnen. Het thema was 'Shape the Future of Home Entertainment'. De wedstrijd is uitgeschreven door Philips semiconductors met het doel nieuwe ideeën te krijgen voor software voor nieuwe generaties van digitale tv's. De deelnemers moesten een software-applicatie ontwerpen met Java als programmeertaal.

Herst Regatta
Studentenroeivereniging Thêta houdt 20 en 21 oktober de 27ste editie van de Herfst Regatta. Deze roeiwedstrijd op het Eindhovensch Kanaal is de afsluitingswedstrijd van de basiscursus voor de nieuwe leden van de studentenroeiverenigingen. Ook worden wedstrijden met ouderejaars gestart. Er verschijnen komend weekend bijna honderd ploegen aan de start, onder meer uit Tilburg, Maastricht, Amsterdam, Groningen en natuurlijk Eindhoven.

[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor