/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 0 nummer 7

Jaargang 44, 25 oktober 2001


Bestuur

Untitled Document

"De wereld verandert te snel om te meten wat er aan de hand is"
BIB/Chantal Louwers
Foto/Bart van Overbeeke
"AVA is belangrijk voor ons geweest, maar externe factoren hebben de laatste tijd meer invloed gehad op de veranderingen binnen onze dienst", vertelt drs. Kees Klijs, hoofd van de dienst Bibliotheek en Informatievoorziening (BIB). "Vooral de ontzettend snelle veranderingen in digitale informatievoorziening hebben een grote impact op onze
werkzaamheden."


"Andere afdelingen hebben misschien de indruk dat wij tijdens de Added Value Analysis (AVA) de dans ontsprongen zijn", vertelt drs. Kees Klijs. "Er staat echter een nieuwe ontwikkeling op stapel waardoor het AVA-proces voor de dienst BIB wat later op gang wordt gebracht." De faculteitsbibliotheken worden over een aantal jaren namelijk samengevoegd tot één grote bibliotheek. "Een aantal reorganisatiefactoren zal dan pas aan de orde komen, zoals een nieuwe functie-indeling voor de medewerkers."

Centralisatie
Klijs, die chemie heeft gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en sinds tien jaar aan de TU/e werkt, ziet voordelen en nadelen van één centrale bibliotheekvoorziening. "De aparte faculteitsbibliotheken, zoals die er nu zijn, bevinden zich dichtbij de klant. Nadeel is het beperkte aantal diensten dat we in de faculteitsbibliotheek kunnen bieden. De gemiddelde afstand naar de centrale bibliotheek wordt groter, maar dat is
acceptabel. Dat komt ten eerste doordat de TU/e-campus steeds compacter wordt. Een veel belangrijkere reden, voor een centrale bibliotheekvoorziening, is de enorme decentralisatie van informatie die momenteel plaatsvindt. De meeste informatie die een persoon tegenwoordig nodig heeft, vindt hij op zijn beeldscherm op zijn werkplek. Om het te kunnen lezen of afdrukken, hoeft diegene niet meer van zijn plaats af te komen. Ik denk dat studenten meer belang hebben bij een centrale bibliotheekvoorziening. De openingstijden kunnen uitgebreid worden en studenten ontmoeten er mensen van andere faculteiten."
Op het moment dat de bibliotheek gecentraliseerd wordt, kan dat gevolgen hebben voor het personeel. "Het betekent niet dat er minder personeel nodig is, maar dat meer differentiatie in diensten aangebracht kan worden. Op dit moment past zo'n differentiatie niet zo goed in de huisvestingssituatie. Straks kunnen mensen met een hoger kennisniveau meer
carrièremogelijkheden krijgen."

Fusie
Een nu al zichtbaar gevolg van AVA, is de toevoeging van de afdeling Informatievoorziening aan de bibliotheek. Voorheen was deze afdeling onderdeel van het Facilitair Bedrijf, dat bij de reorganisatie ten onder ging. "De fusie met de afdeling Informatievoorziening is een logische stap", concludeert Klijs. "De methodieken van de afdelingen hebben veel overeenkomsten. Ik wil niet zeggen dat de afdeling in geen enkele andere dienst gepast zou hebben, maar ik zie dit als een juiste ontwikkeling."
Het bepalen van de naam voor de nieuwe dienst is nog even een struikelpunt geweest. "Ik durfde zelf niet meteen met een naam te komen", vertelt Klijs. "'Dienst Bibliotheek' leek me discriminerend ten opzichte van Informatie-
voorziening, maar toen opeens de naam 'Dienst Informatievoorzieningen' opdook, schrok ik wakker. Het woord bibliotheek moest er naar mijn idee in ieder geval instaan." Het College van Bestuur besloot de dienst de naam 'Bibliotheek en Documentatie' mee te geven. "Hier had ik niet veel op tegen, al is documentatie een behoorlijk passieve naam. Het doel van onze dienst is mensen van informatie voorzien. Gelukkig wilde het CvB het besluit herzien en is uiteindelijk gekozen voor de naam 'Bibliotheek en Informatie-voorziening' (BIB)."
Dat de afdeling Informatievoorziening nu bij de bibliotheek hoort, is voor iedereen even wennen, geeft het diensthoofd toe. "De groepen horen bij elkaar, maar moeten nog naar elkaar toegroeien. Dat Informatievoorziening in De Hal is ingehuisd, is een eerste stap in de goede richting." Verdere integratie is volgens Klijs in de toekomst zeker mogelijk. "Bibliotheekmedewerkers hebben bijvoorbeeld veel kennis van digitale systemen, daar zou Informatie-
voorziening gebruik van kunnen maken voor het digitaliseren van administratieve zaken." Ook lijkt het hem niet onwaarschijnlijk dat medewerkers van de dienst BIB mobieler worden. Mensen die bijvoorbeeld in de bibliotheek werken, maar ook affiniteit hebben met documentatiebeheer, hebben de mogelijkheid meer afwisseling in hun werkzaamheden aan te brengen."

Digitalisering
De reorganisatie als gevolg van de Added Value Analysis wordt voor de dienst gedeeltelijk uitgesteld. "Veranderingen hebben er het laatste jaar echter genoeg plaatsgevonden. Niet per se door AVA, maar als gevolg van de versnelde digitalisering van informatie." De opkomst van de digitale informatiemedia is voor een dienst als BIB erg belangrijk. De ontwikkeling van de digitale bibliotheek heeft daarom de laatste tijd een enorme groei meegemaakt, al is de TU/e al in de jaren zestig met de ontwikkeling ervan begonnen.
Klijs ziet dat de digitale bibliotheek een omslag betekent voor de bibliotheekwereld, maar is ervan overtuigd dat een 'echte' bibliotheek niet snel zal verdwijnen. "Kwaliteitsselectie blijft altijd nodig. Wij zorgen ervoor dat informatie aansluit op de behoefte en het niveau van de TU/e."
De website van de bibliotheek geeft toegang tot de digitale bibliotheek waar onder andere elektronische tijdschriften, TU/e-proefschriften, elektronische naslagwerken en de bibliotheekcatalogus van de TU/e te vinden zijn. De steeds verder oprukkende digitalisering zal volgens Klijs niet tot minder personeel leiden. "De dienst zal andere mensen nodig hebben of mensen die zich verder ontwikkelen. Bijna alle functies van medewerkers van deze dienst veranderen door digitalisering. Om goed te blijven functioneren, moeten medewerkers bijgeschoold worden. Dat hoeft niet altijd te zijn in de vorm van cursussen, maar kan bijvoorbeeld ook door een studiedag of een landelijk overleg met collega's." Kees Klijs zegt zelf zelden naar cursussen te gaan, wel naar symposia of systeempresentaties. Mijn idee is dat dit de beste manier is om op de hoogte te blijven."

Feedback
Of en hoeveel er gebruik wordt gemaakt van de digitale bibliotheek, is niet precies bekend. "Dat is op dit moment nog een zwak punt. Omdat internet zo'n open medium is, is het moeilijk om goede meetmethodes te ontwikkelen. Alleen pure gebruikscijfers zeggen trouwens ook niet alles, feedback is veel belangrijker. De wereld verandert namelijk te snel om te kunnen meten wat er aan de hand is."
'Klantgerichter gaan werken' was één van de doelstellingen van de reorganisatie. "Klantgerichtheid heeft bij de bibliotheek altijd hoog in het vaandel gestaan, maar of we daar goed in zijn, moeten anderen beoordelen. Er komt heel weinig feedback vanuit de universiteit, iets waar we juist veel behoefte aan hebben. Ook al is het kritiek, wij zien graag meer reacties op onze werkzaamheden", besluit Klijs./.

De financiële middelen van de TU/e zijn, onder andere door een nu al jarenlang teruglopende eerste geldstroom, beperkt aan het worden. Wil de universiteit nieuwe activiteiten starten, dan zal het geld moeten worden onttrokken aan andere activiteiten. Onder andere daarom startte de TU/e vorig jaar een reorganisatie. Deze 'Added Value Analysis' lijkt zijn roerigste tijd inmiddels achter de rug te hebben. De nieuwe diensten zijn in relatieve stilte aan de slag gegaan om de uitgangspunten van de zo roerig begonnen reorganisatie uit te voeren. Eind juni presenteerden de diensten aan de faculteiten hun meerjarenplannen. De tijd is daarom aangebroken om kennis te maken met deze nieuwe diensten. Cursor zal vanaf nu in een reeks verhalen elke week het licht laten schijnen op een nieuwe dienst. Centraal staat daarbij de vraag op welke wijze de diensten de uitgangspunten van AVA denken te gaan verwezenlijken.

Facts & Figures

De dienst Bibliotheek en Informatie-voorziening zorgt voor de informatievoorziening voor onderzoek en onderwijs van de TU/e en het beheer daarvan. De bibliotheek richt zich daarbij op gepubliceerde informatie die relevant is voor onderwijs en onderzoek. De afdeling Informatievoorziening beheert en geeft toegang tot alle documenten die van belang zijn voor de TU/e.
Op dit moment bestaat de dienst uit een aantal afdelingen: zes faculteitsbibliotheken (er zijn slechts zes faculteitsbibliotheken omdat die van Scheikundige Technologie, Werktuig-bouwkunde en Biomedische Tech-nologie in één ruimte gevestigd zijn), de Centrale Leeszaal, het Centrale Bibliotheekmagazijn, de afdeling Catalogusverzorging en Bibliotheekad-ministratie, de afdeling Leen en Documentleverantie, de afdeling Systemen, de afdeling Informatievoor-ziening en de Digitale Bibliotheek. De Centrale Bibliotheek bevindt zich nu nog in De Hal 0.19 en is op werkdagen geopend van 9.00 tot 22.30 uur. Meer informatie over de dienst staat op www.tue.nl/bib.

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor