/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 0 nummer 7

Jaargang 44, 25 oktober 2001


Mensen

Untitled Document

Drs. Annemarie Moons
"Ik ben een bruggenbouwer"
Brigit Span
Foto: Eva Habets
Communicatie is een belangrijk, zo niet hét sleutelwoord voor drs. Annemarie Moons (36 jaar). Met ingang van 1 februari 2002 is zij de nieuwe voorzitter van de Universiteitsraad van de TU/e. Moons' inzet is een open structuur krijgen binnen de raad. "Ik hoop dat het een orgaan wordt waarin discussie mogelijk is voor iedereen."

Ze is jong om voorzitter te worden van de U-raad. En het is een bestuursbaan. Vanuit haar directe omgeving heeft Moons veel verraste reacties gekregen op haar benoeming als voorzitter van de U-raad. "Bij veel mensen leeft de gedachte dat je een dergelijke functie bekleedt aan het eind van je loopbaan. De U-raad is een orgaan waar bijvoorbeeld een sterke vorming van de studentleden plaatsvindt. Deze studenten bepalen over een aantal jaar hoe Nederland er uit komt te zien. Ik vind de
U-raad ook een belangrijk orgaan voor de TU/e als organisatie en wil daaraan bijdragen."
Moons heeft een onderwijs-
achtergrond. Haar beide ouders zaten in het onderwijs en hoewel ze zich er aanvankelijk tegen heeft verzet, is ook zij in die hoek terechtgekomen: ze studeerde onderwijspsychologie aan de universiteit van Nijmegen. Drie jaar lang was ze hoofd van het Onderwijs Service Centrum aan de TU/e. Vorig jaar vertrok ze voor een jaar naar Amerika, waar haar man een bedrijf heeft in Silicon Valley. Daar heeft ze zich gericht op e-learning, wat in Amerika volop gebeurt vanwege de grote afstanden. "Het onderwijs in Amerika heeft een enorme vernieuwingskracht. Hier is e-learning nog ver weg, maar het komt er aan. Je moet als instelling kijken wat je er mee kunt doen, niet stilstaan."
Na een klein jaar kwam Moons terug naar Nederland. Ze beraadde zich op haar toekomst en ging solliciteren. "Ik denk dat het niet goed is als je weer op dezelfde plek begint. Het is verfrissend om wat anders te doen." Op een bepaald moment had ze twee keuzes waar het voorzitterschap van de U-raad er één van was. "Ik heb gekozen voor de universiteit vanwege de sfeer en constellatie. Het is toch mijn onderwijsachtergrond die dan naar boven komt, daar ligt gewoon mijn interesse." Met die achtergrond schrijft ze ook mee aan het onderwijsprogramma voor de Helmondse PvdA, waar ze in het bestuur zit.
Binnen de U-raad gaat Moons zich allereerst bezighouden met de opleiding van de leden van de raad. "Het is belangrijk dat nieuwe raadsleden goed worden geïnstrueerd. Ze moeten de processen begrijpen. Ik moet zelf ook dingen leren, daarom ga ik bijvoorbeeld op cursus vergadertechniek. Ik wil de finesses beheersen. De U-raad en het College van Bestuur verdienen een goede voorzitter en dat wil ik graag zijn. Als iedereen de juiste vaardigheden heeft en open met elkaar spreekt, kun je een hecht team vormen en elkaar vertrouwen. Dan hoef je niet bang te zijn voor een dolk in je rug. Ik wil proberen iedereen op die manier met elkaar om te laten gaan. Van huis uit ben ik een bruggenbouwer die mensen met elkaar laat praten."
"Ik geloof in openheid, dat is echt heel belangrijk. Openheid kan er pas zijn als er vertrouwen is binnen de raad en het College van Bestuur. Informele kanalen spelen hierin een grote rol. Op die manier kun je onderling begrip kweken. Mijn ideaalbeeld is dat iedereen met hetzelfde gevoel een bij vergadering zit en niet denkt in vriend- en vijandpatronen. Dan pas kun je echt discussiëren."/.

Untitled Document

De week van/Tim
Tim Jansen is instructeur bij het Studenten Sport Centrum van de TU/e.

Vrijdag: Om 6.30 uur begonnen met werken bij de active club in het Dorint hotel Eindhoven als 'personal fitness trainer' tot 18.00 uur. De avond begonnen met een actiefilm (Swordfish) in de bioscoop, daarna nog een borrel gedronken in de stad en braaf om 1.00 uur naar bed gegaan.

Zaterdag: Van 10.00 tot 12.00 uur in het zwembad bij het sportcentrum watergewenning gegeven aan kinderen tussen de twee en vijf jaar. Tijdens de les heb ik enkele kinderliedjes geleerd zoals 'We maken een kringetje' en 'Ik zag twee vlooien met water gooien'.
Zondag: Normaal gesproken moet ik op zondag werken, maar vandaag was de Marathon van Eindhoven. Natuurlijk was ik aanwezig om alle lopers aan te moedigen, want dat wordt minstens van je verwacht als sportleraar.
De avond afgesloten met een etentje met mijn familie en vrienden.

Maandag: Om de alcohol van gisteravond te doen vergeten, ben ik een uurtje gaan hardlopen. Daarna ben ik naar het TU/e-sportcentrum gegaan. Helaas hoefde ik vandaag geen les te geven, want de middelbare scholieren die hier sporten, hebben herfstvakantie. Voor deze scholieren (alleen eindexamenkandidaten) is er het 'scharnierproject'. Dit houdt in dat zij vroegtijdig kennis kunnen maken met het TU/e-sportcentrum en dus ook een sportkaart kunnen aanschaffen.

Dinsdag: Het is mooi weer en in de cardio-fitness is het daardoor niet zo druk. Ik ben de rest van de dag in het sportcentrum te vinden. Om 23.00 uur naar huis.

Woensdag: Deze dag gebruik ik om alle dingen te doen waarvoor ik de rest van de week geen tijd heb zoals boodschappen doen, appartement opruimen, eten koken, lessen voorbereiden, e-mail checken enzovoorts.
Van 16.00 uur tot 23.00 uur ben ik weer werkzaam in de active club.

Donderdag: Mensen van het Communicatie Service Centrum aangepakt tijdens het uurtje bedrijfsfitness. De rest van de dag ben ik aanwezig op het sportcentrum voor de volgende sporten: krachttraining voor de fanatieke roeiers van Thêta, circuit-training, judo voor de Samourais en een cursus fitness.
De avond wordt afgesloten met het nuttigen van enkele biertjes.

Untitled Document

/Promoties
Ir. L. Corbeij-Kurelec verdedigt op dinsdag 30 oktober haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit doet zij vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De naam van het proefschrift van Corbeij-Kurelec luidt 'Chain Mobility in Polymer Systems; On the Borderline between Solid and Melt'. Ze promoveert aan de faculteit Scheikundige Technologie.

Ir. R. Valckenborg verdedigt op dinsdag 30 oktober zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit doet hij vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het Auditorium. Valckenborgs proefschrift heet ''NMR on technological porous materials'. Hij promoveert aan de faculteit Technische Natuurkunde.

/In memoriam
De faculteit Wiskunde en Informatica ontving het trieste bericht van het overlijden van Mia Tuyt-Remmel.
Mia Tuyt was bij de faculteit in dienst van 1974 tot medio 1995.
Zij was in die jaren een zeer gewaardeerd medewerkster van onze
studentenadministratie. Haar werk betekende veel voor haar en ze zette zich vaak voor méér dan honderd procent in. Het belang van de studenten en docenten ging bij haar vóór alles.
We hebben Mia Tuyt leren kennen als een collega met hart voor haar werk, maar ook met hart voor haar mede-collega's. Ze bood een
luisterend oor als dat nodig was en ze was oprecht belangstellend voor ieders wel en wee. Zó willen wij haar graag in onze herinnering bewaren.

Namens het bestuur en de medewerkers van de
Faculteit Wiskunde en Informatica,
Prof.dr. J.K. Lenstra, decaan.

/Vacature
PHD FAME, Faculteit Elektrotechniek, ingangsdatum: 01/10/2001, sluitingsdatum: 01/02/2002, duur: tijdelijk dienstverband voor 40 uur per week voor 48 maanden, salaris: 4511, www.ele.tue.nl en www.ics.ele.tue.nl/es/


Website Cursor