/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 0 nummer 7

Jaargang 44, 25 oktober 2001


Voorpagina

Untitled Document

TU/e gaat medisch ingenieurs opleiden
BMT krijgt nieuwe afstudeerrichting
Aan de faculteit Biomedische Technologie van de TU/e start in september de nieuwe, tweejarige masteropleiding Medical Engineering. De medisch ingenieurs die hier worden opgeleid, gaan specialisten in ziekenhuizen helpen bij
bijvoorbeeld het stellen van diagnoses en het plannen van behandelingen of ingrepen.

Veel taken waar de toekomstige medisch ingenieurs zich mee bezig zullen houden, worden nu nog uitgevoerd door specialisten, zegt prof.dr.ir. Jan Janssen, decaan van de faculteit Biomedische Technologie (BMT) en kartrekker van de nieuwe opleiding. "Deze artsen zijn er echter niet voor opgeleid om, tussen de medische bedrijven door, de technologische ontwikkelingen te volgen. Academisch geschoolde ingenieurs zijn dat wel. Zij kunnen, met behulp van hoogwaardige informatiesystemen, een aanzienlijk deel van het werk van artsen overnemen."
Vanaf het nieuwe studiejaar kunnen studenten BMT, na het afronden van de driejarige bachelorfase, ook overstappen naar de nieuwe masteropleiding. Terwijl de bestaande BMT-opleiding zich vooral richt op onderzoek, zal 'de nieuwe tak' meer bezig zijn op het klinische vlak, beschrijft dr.ir. Henk de Wilt, voorzitter van het College van Bestuur.
Simulatie speelt in de nieuwe opleiding een belangrijke rol, zegt Janssen. "We zijn nu bezig met het ontwikkelen van geavanceerde, betrouwbare modellen die kunnen voorspellen hoe het menselijk lichaam op bepaalde handelingen reageert." Een deel van de masteropleiding brengen studenten door in een ziekenhuis om praktijkervaring op te doen. Voor de nieuwe afstudeerrichting versterkt de TU/e haar samenwerking met het Aca-demisch Ziekenhuis Maastricht, het Eindhovense Catharina-ziekenhuis en het Sint Joseph Ziekenhuis in Veldhoven.
Gisteren heeft de TU/e de ministers Borst (Volksgezondheid) en Hermans (Onderwijs) en de Tweede Kamer een brief gestuurd, waarin ze de masterfase Medical Engi-neering toelicht.

Medical School
De start van de nieuwe ingenieursopleiding staat feitelijk los van de plannen voor een Brabant Medical School, zeggen Janssen en De Wilt. Het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven en het Tilburgse St. Elisabeth-ziekenhuis willen, in samenwerking met bestaande medische faculteiten, zelf artsen gaan opleiden. "De TU/e is daarin geen trekker, maar denkt wel mee", verduidelijkt Janssen. "De nieuwe ingenieursopleiding is een op zichzelf staand traject, maar kan wel deel gaan uitmaken van een breder initiatief. Als provincie komen we in Den Haag natuurlijk wel sterker over als we verschillende initiatieven samen presenteren."/.

 

Untitled Document Dommelwippen
De constructiewedstrijd van werktuigbouwkundige studievereniging Simon Stevin en de faculteit Werktuig-bouwkunde werd woensdag 17 oktober gehouden bij de Dommel
tegenover het TU/e sportcentrum.
Een wipconstructie stond aan de oever van de Dommel. Aan het ene uiteinde was een bak bevestigd die was gevuld met water, aan het andere uiteinde nam een groep van telkens acht eerstejaars plaats. Zij hadden in de dagen ervoor een tegengewicht gemaakt dat in verbinding stond met de wipconstructie. De bak met water werd opengezet en het water liep weg. Het enige dat de wip in evenwicht hield, was het eigen bouwsel. Aangezien er slechts beperkte middelen waren om het tegengewicht te bouwen, was het nooit sterk genoeg om het gewicht van de groep te dragen. De winnaar was de groep die het meeste tegengewicht kon bieden. Een notebook werd aangesloten op de wip om het tegengewicht te berekenen. Elk van de honderdvijftig deelnemende eerstejaars ging glorieus kopje onder.
Foto: Bert Jansen
Untitled Document

CvB schaamt zich niet voor salaris
Het College van Bestuur van de TU/e krijgt het hoogste salaris van de universiteitsbesturen van Nederland. Het Eindhovense CvB heeft over het jaar 2000 in totaal 1,3 miljoen gulden aan salaris gekregen. Dit is inclusief het salaris van de secretaris van de universiteit. Tijdens de U-raad van afgelopen maandag werden hierover vragen gesteld. "Wij vinden niet dat we ons moeten schamen voor ons salaris. Absoluut niet", zo
reageerde voorzitter dr.ir. Henk de Wilt.

De Volkskrant gaf deze week een overzicht van de salarissen die de bestuurders van de Neder-landse universiteiten hebben gekregen over het jaar 2000. De TU/e voert het lijstje aan met 1,3 miljoen gulden, dat is een ton meer dan het CvB over 1999 kreeg (1,2 miljoen). In eerste instantie stond de Rijksuniversiteit Groningen bovenaan met 1,6 miljoen gulden over 2000. Deze universiteit heeft na publicatie laten weten dat het bestuur niet zoveel geld krijgt, maar 'slechts' 280.000 gulden per lid van het College van Bestuur. Het bedrag kwam zo hoog uit doordat over 2000 deels dubbele lasten werden betaald vanwege de komst van een nieuwe CvB-voorzitter.

Hoge kant
Jelle de Jong van de Progressieve Fractie haalde de cijfers uit De Volkskrant aan tijdens de rondvraag in de U-raadsvergadering. Zelfs na aftrek van het salaris van de secretaris vond hij het bedrag aan de hoge kant. "Na Twente heeft onze universiteit de minste studenten. Vindt u het gerechtvaardigd dat u een dergelijk salaris ontvangt in vergelijking met andere colleges?", zo vroeg hij het college. Het CvB reageerde eerst laconiek op het onderwerp. "Mijn vrouw was er heel blij mee", zo lachte drs. Willem te Beest, doelend op het stuk in De Volkskrant. Collegevoor-zitter Henk de Wilt zei weer een lijstje te hebben waarin de TU/e bovenaan staat. Op de vraag van De Jong of in het bedrag van 1,3 miljoen gulden ook een bonus van drie ton zat voor het CvB, werd niet gereageerd. Te Beest: "Er bestaan geen standaardsalarissen voor het CvB. De Raad van Toezicht bepaalt de hoogte ervan." De Wilt voegde eraan toe: "Wij hoeven ons absoluut niet te schamen".

Er zijn grote verschillen tussen de beloningen van universiteitsbestuurders. Dit wordt vooral bepaald door de toelagen die de bestuurders toegekend krijgen. De precieze toelagen zijn niet bekend, omdat universiteiten niet verplicht zijn de kosten voor het CvB per lid uit te splitsen. Collegeleden worden betaald via schaal achttien en kunnen van de Raad van Toezicht een toelage krijgen. Het maximum van schaal achttien bedroeg in 2000 maximaal 15.700 gulden per maand./.

Te Beest bestrijdt juistheid salarissen
'Lijst Volkskrant met korrel zout nemen'
Het bedrag dat in het lijstje van De Volkskrant wordt genoemd voor het Eindhovense College van Bestuur is juist. Maar aan de juistheid van de rest van de genoemde bedragen, twijfelt het Eindhovense collegelid drs. Willem te Beest.

Het lijstje dat De Volkskrant eerder deze week presenteerde, is samengesteld door de bedragen die in de jaarverslagen van de verschillende universiteiten staan als post voor het College van Bestuur onder elkaar te zetten. Daarin stond de Rijksuniversiteit Groningen bovenaan. Dat werd al snel bestreden door de RuG. Het bedrag omvatte meer dingen dan alleen het salaris en de toelage van het bestuur. Te Beest haalt Groningen aan om te illustreren dat de gegeven cijfers niet gelijk zijn en dus niet met elkaar te vergelijken zijn. "Je moet dat staatje met een korrel zout nemen. Ik durf de juistheid ervan te bestrijden."
Te Beest verklaart de stijging van een ton (van 1,2 miljoen gulden naar 1,3 in 2000) voor het college: "Ikzelf was in 1999 nog maar net binnen bij het college en ben niet compleet meegeteld in dat bedrag. Daarnaast is er een CAO-stijging geweest voor schaal achttien, waar de collegeleden in vallen."

Volledig
In 1997 kreeg het CvB van de TU/e in totaal 0,8 miljoen gulden, in 1998 was dat 1,0 miljoen, in 1999 1,2 miljoen. In 2000 tenslotte was dat 1,3 miljoen gulden. Te Beest: "In 1997 was het college nog niet volledig, want er was geen derde lid. In 1998 heb ik maar drie maanden hier gewerkt. Er is geen sprake van een stijging in deze lijst anders dan wat ik eerder heb uitgelegd en de CAO-stijging."
"Het feit dat een Raad van Toezicht een toeslag geeft, heeft alles te maken met de concurrentie met het bedrijfsleven om bestuurders aan te trekken. Leiding geven is nou eenmaal lastig en dan moet je concurreren om mensen aan te trekken", aldus Te Beest./.

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor