/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 0 nummer 7

Jaargang 44, 25 oktober 2001


Opinie

Untitled Document

Cursief
Openheid
Het is niet weinig wat ons College van Bestuur jaarlijks als gage op de bankrekening krijgt bijgeschreven. Over het jaar 2000 kreeg het driekoppige bestuur samen met de secretaris van de universiteit 1,3 miljoen. Hiermee staat de TU/e
inderdaad weer in de bovenste regionen van een lijstje, zoals Henk de Wilt opmerkte tijdens de
U-raadsvergadering. Wat De Wilt nog niet wist, is dat de TU/e ook echt de toppositie inneemt in Nederland qua salaris. Want de Rijksuniversiteit Groningen schrok van de commotie (de RuG stond op de eerste plaats over het jaar 2000 met 1,6 miljoen gulden) en liet weten dat het CvB niet dat hele bedrag krijgt. Het is opgebouwd uit meerdere dingen, zoals ook een studiefonds voor opleiding van studenten uit ontwikkelingslanden. En materiële kosten voor het CvB, zoals een dienstauto, vergader- en representatiekosten en een interne adviseur. Groningen is hiermee de eerste universiteit die echt inzage geeft in het huishoudboekje. Een stap die meer universiteiten zouden moeten nemen. Een stap die ook ons College van Bestuur niet had misstaan toen er naar werd gevraagd tijdens de U-raadsvergadering. Openheid geven als er om wordt gevraagd, voorkomt namelijk veel onrust en geruchten over de beloning van het bestuur. Door te reageren op de manier waarop werd gereageerd tijdens de U-raad (met veel gelach), wordt het onderwerp in het belachelijke getrokken. Ook van de
U-raadsleden wordt meer verwacht dan schaapachtig meelachen. Zij moeten opheldering vragen bij onduidelijkheid en niet, omdat een vergadering al zo lang duurt, de moeilijke vragen overlaten aan slechts één persoon die ernaar durft te vragen. Als het CvB écht zoveel opheeft met interne communicatie (wat De Wilt tijdens dezelfde vergadering nog benadrukte) dan is dit een goed voorbeeld van hoe het niet moet. Openheid en goed communiceren betekenen ook luisteren naar wat een ander te zeggen heeft en proberen daar een goed antwoord op te geven, ook als het jezelf niet zo goed uitkomt.

Brigit Span

Untitled Document

Belrondje

Het belang van de rang

Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een ranglijst voor: van de meest begerenswaardige vrijgezellen ter wereld en de best geklede Nederlanders tot de beste hits van het millennium en de sportman van de eeuw. Ook het College van Bestuur van de TU/e is gek op lijstjes. Met de onderwijslijsten, waarin de TU/e vaak in de hoogste regionen terug te vinden is, wordt gretig gepronkt. Hoe belangrijk vindt ú ranglijsten?

Ing. Maurice Megens
Informatiemanager onderwijs Studenten Service Centrum
Landelijke peilingen zoals de Keuzegids hoger onderwijs zéggen iets. Die lijsten worden gepubliceerd, mensen lezen ze; alleen al om die reden moet je ze serieus nemen. Ranglijsten houden je alert. De universiteit moet studenten blijven trekken; daarom is het goed om te weten hoe je opleidingen het doen en of je je onderwijs misschien moet aanpassen.

Mr. Albert Verstappen
Juridisch medewerker Dienst Personeel en Organisatie
Wanneer je voor de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie staat, kan een overzicht van goede producten, bijvoorbeeld in een tijdschrift, goed van pas komen. Als een aankomend student een universiteit moet gaan kiezen, is een objectieve waardering net zo belangrijk. Ook voor organisaties kunnen ranglijsten nuttig zijn. Ze kunnen een stimulans zijn om te streven naar een hogere positie op de lijst. Het St. Elisabeth-zieken-huis in Tilburg is al drie jaar het beste ziekenhuis van Nederland. Als de TU/e dat voor elkaar krijgt op de lijst van universiteiten, zou dat mijn arbeidsvreugde zeker vergroten. Maar het streven daarnaar moet niet ten koste gaan van alles.

Ir. Eugène Gerritsen
Beleidsmedewerker CvB
Ranglijsten zijn op zich wel aardig. Je kunt als organisatie kijken waar je staat, zien wat er in jouw sector gebeurt. Ze zijn zeker een graadmeter, een indicatie. Niet dat je er als universiteit direct als een dolle mee aan de slag moet gaan, maar als je op meerdere onderdelen terugloopt in de lijst, geeft dat wel reden tot nadenken.
Jake de Oude
Student Technische Informatica
Met dergelijke top-zoveels kan ik veel lol hebben. Ik vind het leuk om te zien wat anderen ergens van vinden, wat mensen bijvoorbeeld de beste hits van het millennium vonden. Maar als je echt een goede mening wilt kunnen vormen over iets, heb je meer nodig dan een lijstje. Ranglijsten geven een nogal simpel beeld van de werkelijkheid; heel veel cijfers en meningen worden gecomprimeerd tot één getalletje, met een toelichting van hooguit twee zinnen. Daar moet je mee uitkijken.
Voor scholieren die een studie moeten gaan kiezen, kunnen dergelijke lijsten wel een eerste stap zijn. Maar daarna zullen ze toch naar een universiteit of hogeschool tóe moeten gaan en zelf moeten ervaren hoe het daar is.

Prof. dr. Peter Hilbers
Hoogleraar Wiskunde en Informatica en BMT
Ranglijsten zijn prettig, ze geven tendensen weer, maar ik zou er als gebruiker geen al te harde conclusies uit trekken. Voor organisaties zoals de TU/e hebben ze een signaalfunctie. Je kunt er bijvoorbeeld uit concluderen dat bepaalde gebieden meer aandacht nodig hebben en dat nader onderzoek gewenst is.
Het maken van ranglijsten kent echter wel veel gevaren. Tien procent van alle ranglijsten is buitengewoon goed, tachtig procent bevindt zich in het middengebied en tien procent is slecht. De consumentenbond publiceert bijvoorbeeld lijsten over wasmachines. Die bevindingen zijn gebaseerd op een bepaald aantal wasbeurten. Naar de duurzaamheid van de machines is echter niet gekeken, terwijl dat wel heel belangrijk is.

Untitled Document

Ach en Wee


Website Cursor