/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 0 nummer 7

Jaargang 44, 25 oktober 2001


Nieuws

Untitled Document

Bert Meijer: "Het is voor mij een experiment om hier te zitten"
Goed gedocumenteerde vragen en een verscheidenheid aan gasten typeerden het eerste optreden van professor Bert Meijer als talkshowhost. Het discussieprogramma 'In de Blauwe Zaal' vond woensdag 24 oktober voor het eerst plaats in het Auditorium. "Een programma dat op grond van de academische vrijheid een open discussie wil aangaan", aldus Meijer.

Op een ronde tafel liggen de landelijke dagbladen keurig gerangschikt. Er is een decor, er wordt gewerkt met wisselingen van licht; het geheel heeft los van het ontbreken van camera's de uiterlijke schijn van een praatprogramma. Het publiek, dat ook onwennig is met deze nieuwe insteek, probeert een voorzichtig applaus.
Professor Martin Schuur-mans, directeur van het Philips Centrum voor Fabricage Technieken en oud-student aan de TU/e, praat met nostalgie over zijn studententijd. "Ik denk vaak met weemoed terug aan de tijd dat ik nog onderzoeker was." Verder spreekt hij over de relatie tussen Philips en de TU/e en de rol van het bedrijfsleven binnen een technische universiteit. Er wordt lacherig gereageerd door het publiek op de keuzevragen die Schuurmans voorgelegd krijgt. "Zoals men wel eens op televisie ziet", verduidelijkt Meijer de opzet.
In gesprek met de twee volgende gasten lijkt de discussieleider wat meer zijn draai te vinden. Studenten Jelle de Jong van de Progressieve Fractie en Dimitri Gilissen van Groep-één worden ondervraagd over het gebrek aan protesten bij de hedendaagse student. "We hebben tegenwoordig in Nederland een overlegstructuur. Je hoeft niet meer te demonstreren", aldus De Jong. "Jullie hebben gelukkig mijn linkse stukken niet terug kunnen vinden", merkt Martin Schuurmans tussendoor op.

Spot
De gesproken column van professor Hans Amman, decaan van de faculteit Technologie Management, verhaalt over de rol van de techniek binnen de universiteit. Een duidelijk uiteengezet betoog dat voorafgegaan wordt door de waarschuwing van de decaan over een loshangende spot aan het plafond. "Ik weet niet wanneer er metaalmoeheid intreedt en ik kan ook niet de hoek berekenen waaronder de lamp zou vallen, maar ik zou het vervelend vinden als de 'bloem der natie' verpletterd zou worden", aldus Amman, doelend op de Gilissen en De Jong die verstandig wat naar achter schuiven met hun stoelen. Tijdens zijn column beweegt hij veel op en neer en belandt veelvuldig net buiten het licht van de spot die boven hem hangt.
Met professor Jan Westra wisselt Meijer van gedachten over het nieuwe bachelor-masterstelsel en de rol van de opleiding Bouwkunde op de TU/e. "We zijn zo nadrukkelijk aanwezig dat het mensen niet meer opvalt", aldus Westra, die met betrekking tot het Elsevier onderzoek in het hoger onderwijs opmerkt: "Het is niet moeilijk om nummer één of twee te worden, omdat er maar twee opleidingen zijn".
Terwijl de muziek op de achtergrond speelt, sluit Meijer af. "Het was voor mij een experiment om hier te zitten." Of het praatprogramma een vervolg zal krijgen is nog niet bekend./.

Untitled Document

Eerste masterclass Informatica voor scholieren
Programmeer een lift zodanig dat 'ie doet. Deze opdracht kregen twaalf scholieren van het gymnasium Bernrode uit Heeswijk tijdens de eerste masterclass Software Engineering van de faculteit Wiskunde en Informatica op donderdag 18 oktober.

Op het Eindhovense universiteitsterrein een dag actief kennismaken met het vakgebied informatica: daar offerden de gymnasiasten maar al te graag een deel van hun herfstvakantie voor op. Verdeeld over vijf groepen stortten de scholieren zich op het programmeren van 'hun' onderdeel van het besturingssysteem van de lift, bijvoorbeeld de deuren, de liftkooi of de route van de lift.
Met geconcentreerde blik, intussen hardop nadenkend en soms flink foeterend, typen de scholieren zichzelf haast voorbij. "Gaperd, wat heb je nóu gedaan?", moppert Bob Lelieveld op zijn teamgenoot Rob van Esch als hun computer een fout meldt. "Het systeem verwacht hier een statement. En deze end, waar is die van?" Van Esch en Lelieveld overwegen beiden om na het gymnasium informatica of wiskunde te gaan studeren. Tot die tijd 'spelen' ze thuis wat met Java-script: 'klokjes en effectjes maken en zo'.
Terwijl de twee zich aan het einde van de middag nog altijd een breuk tikken, bekijkt schoolgenoot Harry van den Berg één tafel verderop via internet beelden van voetbalclub Manchester United. Programmeren ligt hem niet zo. "Ik ben de enige in deze groep die geen B-profiel heeft. Ik ben beter in economie", bekent hij. "Gelukkig heeft mijn groepsgenoot er wél verstand van; dankzij hem zijn we al klaar."
De 'lift-case' heeft op zich niet zoveel om het lijf, zegt dr. ir. Tom Verhoeff, docent aan de faculteit Technische Informatica. "De opdrachten die scholieren op de Informatica Olympiade krijgen, zijn meestal moeilijker. In deze masterclass doen we in feite het omgekeerde: we laten deelnemers werken aan vrij kleine, eenvoudige onderdelen die samen een groter programma vormen. Als iedereen de vooraf gemaakte afspraken, bijvoorbeeld over de programmeertaal, maar goed begrijpt én naleeft, komt het goed."
Als Verhoeff aan het einde van de middag alle programma's in zijn laptop samenvoegt en het besturingssysteem in werking zet, zit de lift echter al snel vast. Tijd om de knelpunten op te sporen, is er niet meer. "Ach", relativeert Verhoeff, "als jullie er maar iets van opgestoken hebben". De scholieren knikken instemmend. Toch zit het falen van de besturing Rob van Esch duidelijk niet helemaal lekker: "Mogen we het programma mee-nemen, of het even naar ons eigen adres mailen?"/.

Twaalf scholieren uit Heeswijk programmeren een gesimuleerde lift tijdens de eerste masterclass Software Engineering. Foto: Bart van Overbeeke

Untitled Document

Politie controleert extra op fietsverlichting
Val op, fiets verlicht. Onder dat motto controleert de politie de komende maanden extra op de verlichting van fietsers en bromfietsers. De controles vinden overwegend 's ochtends en 's avonds plaats, vooral op drukke wegen in de regio met veel woon-werkverkeer.

Of ook op het terrein van de TU/e wordt gecontroleerd, is nog niet bekend. De extra controles zijn allerminst bedoeld als pesterij, benadrukt een woordvoerder van het team Verkeershandhaving van de politieafdeling Brabant Zuid-Oost. Hij zegt te beseffen dat veel mensen de boetes, die al gauw in de tientallen guldens lopen, wél zo ervaren. "Jaarlijks verongelukken in Nederland tweehonderd fietsers en bromfietsers, mede doordat ze geen goede verlichting hadden", zegt hij. "Niet dat je met een goede verlichting onaantastbaar bent, maar het verkleint de risico's aanzienlijk."
De meeste verkeersslachtoffers zijn jonger dan 24 jaar, voegt hij eraan toe. "Kijk, ik ben zelf ook ooit student geweest; dan ben je al blij met een oude brik als fiets. Goede verlichting lijkt dan niet zo belangrijk. Daar ben ik, nu ik bij de politie werk, wel van teruggekomen. Ik krijg het gewoon koud van dergelijke jaarcijfers."
De extra controles maken deel uit van een landelijke actie. Wie geen goede verlichting heeft en wordt aangehouden, krijgt meteen een boete, waarschuwt de politie./.

Untitled Document

Personeel U-raad verenigt zich
De twee fracties voor het personeel in de Univer-siteitsraad gaan als één lijst de verkiezingen in.

Reden voor de samenvoeging van beide partijen is de goede samenwerking die volgens U-raadslid Herman Beijerinck de laatste tijd heeft plaatsgevonden tussen zijn partij PUR en de personeelsgeleding van Groep-één. "Daarom willen we met een lijst de verkiezingen ingaan onder de naam PUR-TU/e. Er staan nu veertien mensen op de lijst, we komen wellicht op zestien mensen uit."
Op donderdag 13 december worden de verkiezingen voor leden van de universiteits- en faculteitsraad gehouden. In de U-raad zitten nu zes personeelsleden. De nieuwe leden nemen met ingang van 1 januari 2002 hun plek in de U-raad in./.

Untitled Document

Project WTB-studenten helpt middelbare scholieren
Zeventien derdejaars studenten Werktuigbouwkunde hebben de afgelopen weken vier onderwerpen uitgewerkt voor de site www.werkstuknetwerk.nl.

Op deze site kunnen scholieren uit de laatste klassen van het VWO onderwerpen en informatie vinden die zij kunnen gebruiken voor het profielwerkstuk. De onderwerpen zijn onderverdeeld in de profielen Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek, Cultuur en Maatschappij en Economie en Maatschappij. Die onderwerpen zijn uitgewerkt door studenten van verschillende Nederlandse universiteiten. De TU/e was er echter nog niet op vertegenwoordigd. "Het idee kwam van dr.ir. Bram de Kraker, opleidingsdirecteur van Werktuig-bouwkunde. Hij kende de site en vroeg mij of ik een aantal thema's zou kunnen uitwerken voor de internetpagina", vertelt ir. Stan Gommers, aansluitingsdocent bij de faculteit Werktuigbouwkunde. "Het leek mij echter leuker om dit door studenten in projectvorm te laten uitvoeren, vandaar dat ik het project 'werkstuknetwerk.nl' heb gecoördineerd."
De thema's die de studenten uitgewerkt hebben, zijn 'vering en demping in een hardloopschoen', 'demping en vering in een mountainbike', 'wrijving/ weerstand bij bewegen in water/lucht' en 'zonnecellen voor het opwekken van elektriciteit'. "Voor deze onderwerpen is gekozen omdat die een aardig beeld geven van Werktuigbouwkunde en bovendien aansluiten bij Natuurkunde op het VWO."
Gommers denkt dat dit project weer een stap in de richting van een goede aansluiting VWO/WO is. "Voor middelbare scholieren bestaat het vak Werktuigbouwkunde niet, maar omdat ze straks deze onderwerpen op de site zien, hebben de TU/e-studenten het vak voor de VWO-scholieren op de kaart gezet." Volgens de aansluitingsdocent was het een pittig en uitdagend project. "De studenten konden namelijk niet zo-maar op papier zetten wat ze van het onderwerp afwisten, maar moesten zich verplaatsen in de VWO-scholieren. Ik speelde hierin een tussenrol", aldus Gommers, die drie dagen in de week natuurkundedocent is op het Mill-Hillcollege in Goirle. "Ik vertel de studenten wat mijn scholieren weten en als ik voor de klas sta, vertel ik anekdotes over gebeurtenissen op de TU/e. Ik weet zeker dat dat drempelverlagend werkt."/.

Untitled Document

ISO vindt kiezen titels 'onzin'
Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vindt de mogelijkheid voor studenten om straks, in het bachelor-masterstelsel, te kiezen voor een Nederlandse of buitenlandse titel onzin.

Met de komst van het bachelor-masterstelsel (bama) mogen technische studenten kiezen welke titel ze voeren; de Nederlandse (ir.) of de buitenlandse titel (master). Het ISO vindt dat er eenduidigheid moet zijn in de titels. Voorzitter Jonathan Zondag: "Laten kiezen tussen titels is vragen om verwarring en onduidelijkheid."
Met de komst van bama aan universiteiten in Europa moeten de graden internationaal vergelijkbaar worden./.

Untitled Document

Diploma-uitreiking Tulo
Donderdag 25 oktober vindt om 16.00 uur in de Dorgelozaal, Traverse, de diploma-uitreiking plaats van de Technische Universitaire Lerarenopleiding (Tulo). De uitreiking wordt voorafgegaan door een voordracht van ir. Robert Bouwens, verbonden aan het Bernardinus College te Heerlen. De titel van de voordracht luidt: 'Helderheid in de tweede fase en nu verder geen gezeur meer'.

Schermtoernooi
Studenten schermvereniging Hoc Habet houdt zaterdag 27 oktober het jaarlijkse internationale schermtoernooi. Dit heeft plaats in het Studenten Sport Centrum van 10.00 tot 17.30 uur.

Debat over groene stroom
'Groene stroom onder de hamer' is de titel van een debat over groene stroom en de toekomst van duurzame energie dat plaatsvindt op woensdag 31 oktober om 11.45 uur in de Blauwe Zaal van het Auditorium. De discussie is georganiseerd door Studium Generale en de Chemiewinkel naar aanleiding van het per 1 juli opengaan van de energiemarkt voor particulieren. Dit heeft tot gevolg dat iedereen voortaan zijn stroom kan inkopen bij het energiebedrijf van zijn of haar keuze. Over groene stroom die op milieuvriendelijke wijze geproduceerd is, discussiëren Diederik Samson, campagne-coördinator van Greenpeace, Annemarie Goedmakers, directeur Duurzame Energie van NUON en Geert Verbong, docent van de faculteit Technologie Management.

Footloose eerste
De Eindhovense studentendansvereniging Footloose kende afgelopen weekeinde twee prijswinnaars bij het Studance Tournament. Dit halfjaarlijks internationale toernooi voor stijldansende studenten werd gehouden in Groningen. In de amateurklasse ballroom werden TU/e-studenten Marianne van Putten en Diego Lont eerste. In de open klasse van zowel ballroom als latin is Footloose-paar Hilde Visee en Frank Douze tweede geworden. De eerstvolgende editie van het studentendanstoernooi vindt van 17 tot en met 20 mei 2002 plaats in het Auditorium van de TU/e. Footloose neemt de organisatie op zich.

Chinese bewegingskunst
Qin Wen geeft vanaf 18 oktober een aantal lessen 'Chang Quan' en 'Tai ji quan', twee verschillende vormen van Chinese bewegingskunst. De lessen zijn toegankelijk voor zowel studenten als medewerkers met sportkaart. 'Taj ji quan' richt zich op het rustig maar krachtig uitvoeren van oefeningen, 'Chang Quan' bestaat uit boks-, slag- of traptechnieken en wordt gekenmerkt door snelheid en explosiviteit. Meer info: Studenten Sport Centrum (tel. 3232).

BraBant BreedBand
In Collegezaal EH-1 in gebouw E-hoog wordt donderdag 15 november van 14.30 uur tot 17.00 uur een symposium gehouden ter gelegenheid van de officiële opening van BraBant BreedBand (B4). Dit is een nieuwe alliantie voor gezamenlijk onderzoek in technieken voor breedbandige telecommunicatienetwerken. Deze alliantie is opgericht door de TU/e, KPN en Lucent Technologies. Daarnaast hebben op projectniveau ook Philips, Agere Systems en Astron zich hierbij aangesloten. Op dit symposium zullen onder andere prof.ir. Ton Koonen, wetenschappelijk directeur B4 en ir. Jacco Kwaaitaal spreken, beiden verbonden aan de faculteit Electrotechniek van de TU/e. Aanmelden kan via www.brabantbreedband.nl.

OGO-cursus
Het Onderwijs Service Centrum geeft op 29 november en 6 december een cursus voor docenten over Ontwerp Gericht Onderwijs (OGO). In deze twee ochtenden leren docenten opdrachten of projecten te ontwerpen die passen binnen het OGO-concept. Dat betekent dat dergelijke opdrachten in meer of mindere mate zullen voldoen aan de volgende kenmerken: professionaliserend, activerend, scheppend, samenwerkend, integrerend en multidisciplinair.
Meer info: Harry van de Wouw (tel. 3126).

Zin en onzin over God
Bij de Eindhovense Studenten Kerk (ESK) wordt op 29 oktober, 12 en 26 november gesproken over de zin en onzin van God. Dit gebeurt naar aanleiding van een
boek van prof.C.J. Labuschagne. De bijeenkomsten beginnen steeds om 20.00 uur in ESKafé in De Bunker.

[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor