/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 0 nummer 9

Jaargang 44, 8 november 2001


Mensen

Untitled Document

Harold Matla
"In het zwembad houdt iedereen rekening met elkaar"
Hessel Rippe
Foto: Bart van Overbeeke
De sportende TU/e'ers weten het zwembad ondertussen wel te vinden. Bij binnenkomst in het sportcentrum rechts, voorbij de kantine en dan alsmaar rechtdoor totdat je water ziet. Het feit dat het zwembad een beweegbare bodem heeft, is bekend en dat Pieter en Inge er wel eens baantjes hebben getrokken, is ook niet nieuw. Maar wat er allemaal te doen is in het water, is wat minder bekend. Harold Matla (33) is zwemdocent in het TU/e-zwembad. "Je kunt in het zwembad op eigen niveau en naar eigen interesse sport bedrijven."

Een waar 'dreamteam' is verbonden aan het TU/e-zwembad. Er zijn vier zwemtrainers, twee zwemlesdocenten, vier waterpolotrainers, twee duikdocenten en twee docenten aquarobics. Er is een geschikt persoon voor elke discipline die de spartelende sportkaarthouder wil beoefenen. Harold Matla was zelf ooit als wiskundestudent verbonden aan de TU/e en is nu één van de zwemtrainers. Sinds zijn achtste levensjaar zwemt hij en tegenwoordig traint hij de zwemjeugd van PSV. Hoezo zwemgek? "Het mooie aan zwemmen is dat je je vrij kunt bewegen in het water. Het is ideaal voor mensen die revalideren of mensen met bronchitis die wel intensief willen bewegen. Het is een hele makkelijke sport. Het is alleen vaak moeilijk om geschikt zwemwater te vinden. Ik denk dat zwemmen de meest beoefende sport van Nederland is. Moet ook wel met al dat water in ons land."
Matla vindt een zwembad in het sportcentrum ideaal. "Het is erg fijn. Eerst zwommen de TU/e'ers in De Tongelreep dat als nadeel heeft dat het in het zuiden van Eindhoven ligt en dat we daar alleen op ongunstige tijden terecht konden. Late tijden en ver weg. Vrouwen die kwamen zwemmen, moesten in het donker nog een heel eind naar huis fietsen. Bovendien zitten we nu niet meer met zijn allen op een kluitje. Nu we in het sportcentrum zitten, zijn de groepen groter en komen mensen vaker trainen. Daar komt nog eens bij dat we in De Tongelreep weinig ruimte hadden en het er altijd druk was. Nu hoef je niet zo hard meer te schreeuwen. Het is ons eigen bad."
Het aanbod van het zwembad is nog niet bij iedereen bekend. "Mensen kunnen allerlei disciplines beoefenen op verschillende niveaus. Er is voor iedereen wat. Voor winnaars van Olympisch goud tot mensen die net zijn begonnen met zwemmen. Elke dag zijn er twee momenten waarop vrij kan worden gezwommen. Er is voor elk niveau een instapmogelijkheid. Ook als je helemaal niet kunt zwemmen. Vooral veel buitenlandse studenten en AIO's maken gebruik van de zwemlessen voor beginners. Flesduiken is erg populair. Er zijn zevenduizend sportkaarthouders en iedereen kan zich ervoor inschrijven, dus dat zit vrij snel vol. Dan heb je nog aquarobics, waar voornamelijk vrouwen zich voor inschrijven. Ik heb het zelf ook wel eens gedaan. Best grappig. Dan natuurlijk de gewone zwemlessen. Die zijn vrijblijvend. Als je een belangrijk tentamen hebt, blijf je gewoon lekker thuis."
Matla geniet erg van de sfeer die in het zwembad hangt. "Tijdens het vrij zwemmen pakte iemand de microfoon en riep dat iedereen het water uit moest en op de rand van het zwembad moest gaan staan. Op zijn teken maakte iedereen simultaan een bommetje. Mensen passen zich aan. In het zwembad houdt iedereen rekening met elkaar. Wanklanken hoor je niet. Er hangt een studentensfeer. Dat is het leuke."/.

Untitled Document

De week van/Maartje
Maartje van Dalen is zesdejaars student TeMa en mede-initiatiefnemer van de
bestuurscommissie voor
ontwikkelingskunde.

Maandag: De week waarin onze conferentie gaat plaatsvinden! In korte tijd hebben we met een groep studenten veel voor elkaar gekregen. Eindelijk wordt er eens vanuit een brede groep mensen gesproken over de rol van ontwikkelingsproblematiek op de universiteit. We hebben ruim vijftig inschrijvingen, een goed teken.

Dinsdag: Al vroeg op de TU/e om het verkiezingsprogramma van de PF te bespreken. Daarna een bespreking voor een vak en dan snel weer terug voor het wekelijkse PF-overleg. 's Middags komen we met de werkgroep bij elkaar om de laatste dingen voor de conferentie te bespreken. Alles lijkt rond, maar natuurlijk moeten er nog wat kleine dingetjes geregeld worden. Snel even wat badges halen en dan naar TeMa voor een bespreking over het certificaatprogramma ontwikkelingsproblematiek. Dit programma gaat waarschijnlijk volgend jaar van start en is bedoeld voor alle studenten op de TU/e. Als studenten geven we onze visie op de voorlopige opzet die is gemaakt door de staf.

Woensdag: In de ochtend een gesprek met mijn afstudeercoördinatrice, want tussen de bedrijven door probeer ik ook nog mijn afstuderen te regelen.

Donderdag: De grote dag! Om 10.30 uur hebben we afgesproken alles klaar te zetten. Dat verloopt vlot en we zijn werkelijk niks vergeten. Als om 13.20 uur de werkconferentie wordt geopend, zit de zaal helemaal vol. Na twee stimulerende praatjes blijkt het gekozen concept van de ideeënmarkt prima te werken. Voordat we het in de gaten hebben, hangen overal grote vellen met ideeën voor de taken van de bestuurscommissie. Iedereen is het er over eens dat de commissie vanuit alle faculteiten ondersteund moet worden. Tijdens de borrel schrijven zich al zo'n tien studenten en medewerkers van verschillende faculteiten in om de ideeën verder uit te werken en wellicht plaats te nemen in de commissie. Een geweldig succes dus, wat we vieren door met de werkgroep lekker te gaan eten.

Vrijdag: Vandaag geen wekker; heerlijk. Er staat vanalles op het programma, maar even niks wat met ontwikkelingsproblematiek te maken heeft. Dat komt volgende week wel weer

Untitled Document

/Promoties
Ir. F. Swartjes verdedigt op donderdag 8 november zijn proefschrift en stellingen. Dit doet hij vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van zijn proefschrift luidt 'Stress Induced Crystallization in Elongational Flow'. Swartjes promoveert aan de faculteit Werktuigbouwkunde.

Op maandag 12 november verdedigt ir. Ky Hirschberg zijn proefschrift en stellingen. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt 'Supramolecular Polymers'. Hirschberg promoveert aan de faculteit Scheikundige Technologie.

/In memoriam
Op zaterdag 20 oktober 2001 is Kees van de Wouw plotseling overleden. Kees is in juli 1966 in dienst getreden van de Technische Universiteit. Na eerst een aantal jaren werkzaam te zijn geweest bij de Centrale Technische Dienst was hij sinds 1969 medewerker van de faculteit Elektrotechniek. Hij was hoofdtechnicus bij de capaciteitsgroep Elektrische Energietechniek. Gedurende vele jaren vormden we met zijn drieën een klein team rond de deeltijdleerstoel Elektriciteitsopwekking,
-transport en -distributie. We deden, tezamen met studenten, onderzoek naar verschijnselen in hoogspanningsnetten die zo nu en dan optreden zoals kortsluitingen, blikseminslagen en overspanningen bij het schakelen, maar waar tegen het net wel bestand dient te zijn.
Sinds het voorjaar van '89 sukkelde Kees met zijn gezondheid en was hij genoodzaakt om zijn werktijd te beperken. Ondanks zijn ziekte kwam zijn overlijden geheel onverwacht.
Het is een voorrecht geweest met hem te hebben samengewerkt.
Wij wensen zijn vrouw Wil veel sterke toe bij het dragen van het verlies van dit uniek mens.

Wim Kersten, Gerard Jacobs

/Bedankt
Op 18 oktober nam ik officieel afscheid van de TU/e. Blij verrast waren mijn gezin en ik over de grote belangstelling tijdens de receptie. Jongens, het was geweldig.
Herman Haak


Website Cursor