/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 0 nummer 9

Jaargang 44, 8 november 2001


Voorpagina

Untitled Document

Elektro komt meer dan drie miljoen gulden tekort
Decaan Wim van Bokhoven van de faculteit Elektrotechniek heeft afgelopen maandag een grote bezuinigingsoperatie aangekondigd. Dit omdat er voor de begroting van 2002 een tekort van meer dan drie miljoen gulden wordt verwacht.

De bezuiniging wordt in drie stappen doorgevoerd: het niet opvullen van twee vrijkomende hoogleraarplaatsen, het stopzetten van het aanstellen van AIO's uit de eerste geldstroom en het vrijwillig laten aftreden van Ondersteunend Beheers Personeel (OBP).
Prof.dr.ir. Wim van Bokhoven, decaan van de faculteit, legt uit dat het tekort van Elektrotechniek een aantal oorzaken heeft. "Pas medio dit jaar is duidelijk geworden hoe het financiële plaatje van de TU/e er daadwerkelijk uitziet. Dit leverde niet alleen voor de faculteit Elektrotechniek verrassingen op, maar ook voor andere faculteiten", aldus Van Bokhoven. "Ook wij hebben te maken met een teruglopende eerste geldstroom, maar bijvoorbeeld ook het niet goed doorvoeren van integrale personeelskosten en de inspanningen die de faculteit voor Cobra heeft geleverd, veroorzaken het grote tekort." Volgens Van Bokhoven is dit echter niet oorzaak nummer één voor de aangekondigde veranderingen. "We waren sowieso van plan om onderzoek te focusseren op een beperkt aantal gebieden. Dit heeft vooral te maken met de kansen die we dan maken op internationaal gebied. De kans die dit proces ons geeft om te bezuinigen, grijpen we aan."

Speerpunten
"Het is moeilijk één groep aan te wijzen en daar alle pijn bij neer te leggen", zegt Van Bokhoven. "Daarom heeft het faculteitsbestuur samen met de leerstoelhouders gekeken naar onze toekomstverwachtingen. Wij willen ons gaan richten op drie speerpunten: breedband communicatiesystemen, embedded multimedia systemen en adaptieve systemen." Hierdoor komen op termijn de hoogleraarplaatsen van de groepen Computers, Networks en Design (CND) en Radiocommunication (ECR) te vervallen./.

Untitled Document

Wall of Freedom geopend
Wie van het Auditorium naar de W-hal loopt, kan er niet omheen. Je moet er zelfs doorheen. Op de loopbrug van het Hoofdgebouw opende Maarten Pieterson van Studium Generale afgelopen dinsdag de tentoonstelling Wall of Freedom. Een vijftien meter lange multi-mediamuur met daarop onder anderen de vrijheidsstrijders Gandhi, Martin Luther King, Moeder Theresa, Nelson Mandela, Michael Gorbatsjov en John F. Kennedy. De Wall of Freedom is bedoeld als bedrijfspresentatie voor het fictieve bedrijf Global Themeworks en is bedacht door Luuk Bouwman, Wouter Bijl en JanJaap Rypkema.

Foto: Bert Jansen

Untitled Document

Eerste OBP'er krijgt legpenning TU/e
Jan Vermeulen heeft de secretaris van de TU/e Harry Roumen nog zien afstuderen en kreeg juist van hem de legpenning van de Technische Universiteit uitgereikt.

Hij ontving deze onderscheiding, bedoeld voor mensen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de TU/e, vanwege zijn 25-jarig dienstverband als bestuurslid van de personeelsvereniging. Hiermee is hij de eerste OBP'er (Ondersteunend Beheers Personeel) die de legpenning heeft gekregen.
De man die hem de penning uitreikte, is geen onbekende voor Vermeulen. "In 1976 zijn Harry Roumen en ik begonnen bij de personeelsvereniging. Hij was toen prins bij de carnavalsvereniging en ik was zijn adjudant. Vanuit de carnavalsvereniging wisten we wel hoe we feesten moesten organiseren." En dat gebeurde dan ook. "Wat me het meest zal bijblijven, zijn de feesten die we begin jaren tachtig organiseerden. 2500 Man in het Auditorium met optredens van André Hazes en BZN."
Vermeulen, die per
1 januari met de vut is, was bijzonder blij met de onderscheiding. "Ik voel me zeer vereerd. Ik werkte bij de personeelsvereniging met een fantastische club mensen. Ik zal het missen. Maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan."/.

Untitled Document

Receptie Batjevier
De Eindhovense studentenvereniging Demos houdt op vrijdag 9 november een receptie voor de 32ste dies van sociëteit Batjevier. Deze heeft plaats van 17.00 tot 19.00 uur in de sociëteit in de Bunker aan de Kennedy-laan.

11 September
Het Vredescentrum van de TU/e houdt op donderdag 8 november een lunchlezing over de aanslagen in Amerika. Deze wordt gehouden in zaal 4 van het Auditorium van 12.45 tot 14.00 uur. Spreker is dr.ir. Fred Lambert, universitair docent bij de faculteit Technologie Manage-ment. Hij was op 11 september in Pittsburg, Amerika. Centrale vraag is wat de beste houding is tegenover de aanslagen. Na afloop is er ruimte voor discussie.

Rectificatie
In het artikel over de financiële problemen van de faculteit Technische Natuurkunde (TN) in Cursor 8 was te lezen dat de capaciteitsgroep Fysische Informatica en Klinische Fysica wordt ondergebracht bij de faculteiten Bouwkunde en Biomedische Technologie. Dit is niet het geval. De activiteiten binnen deze groep worden in belangrijke mate mede gefinancierd door voorgenoemde faculteiten, maar de capaciteitsgroep blijft voortbestaan onder de vlag van Technische Natuurkunde.

Inloopcursussen bibliotheek
De bibliotheek is gestart met inloopcursussen voor medewerkers en studenten van de TU/e. Er komen onderwerpen zoals de website van de bibliotheek, sociaal-wetenschappelijke informatie en internet zoekmachines aan bod tijdens de cursussen. Op de site van de bibliotheek (www.tue.nl/bib/) staan de onderwerpen en data vermeld. Aanmelden is niet nodig. De cursussen worden gehouden in de bibliotheekinstructieruimte in De Hal 1.05.

[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor