/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 0 nummer 9

Jaargang 44, 8 november 2001


Nieuws

Untitled Document

Maatregelen treffen hoogleraren, AIO's en OBP'ers
Vervolg van voorpagina

De bezuinigingsronde die wordt ingezet bij Elektro treft alle geledingen van de faculteit. Twee hoogleraarplaatsen worden niet opgevuld, er worden geen AIO's meer aangesteld uit de eerste geldstroom en het ondersteunend personeel van 61 jaar en ouder wordt gevraagd eerder met pensioen te gaan. Met deze maatregelen moet de faculteit binnen vier jaar uit de financiële problemen zijn.

Decaan prof.dr.ir. Wim van Bokhoven benadrukt dat het bezuinigingplan in grote lijnen vaststaat, maar dat de details nog ingevuld moeten worden.
"De hoogleraarplaatsen van de leerstoelen Computers, Networks and Design (CND) en Radiocommunication (ECR) komen binnen enkele jaren vacant, omdat prof.ir. Mario Stevens (CND) en prof.dr.ir. Gert Brussaard (ECR) de TU/e dan met de FPU-regeling verlaten. Die plaatsen worden niet meer opgevuld. Ook mijn hoogleraarplaats wordt in de toekomst niet opgevuld. De leerstoel CND wordt uiteindelijk helemaal opgeheven. Prof.ir. Ton Koonen zal ECR de komende vijf jaar onder zijn hoede nemen. Dit is nodig voor het aansturen van belangrijke activiteiten, zodat onderzoek zonder problemen kan blijven doorlopen", aldus Van Bokhoven.
De leerstoel CND past volgens Van Bokhoven niet zo goed meer bij de faculteit Elektrotechniek. "De activiteiten van CND gaan steeds meer in de richting van het ontwerpen en het is een redelijk informaticagetinte leerstoel." In totaal zal door het vrijkomen van de hoogleraarplaatsen en het opheffen van CND ongeveer één miljoen gulden vrijkomen op een termijn van drie jaar.

AIO en OBP
Voor het opvangen van de rest van het tekort heeft het faculteitsbestuur twee mogelijke oplossingen bedacht. "Op vier AIO's na wordt het aanstellen van promovendi uit de eerste geldstroom stopgezet. De AIO's die momenteel aan hun onderzoek werken bij Elektro kunnen dat afmaken, maar hun plaatsen worden daarna niet meer opgevuld. De vier plaatsen die we aanhouden, zijn voor AIO's die zich met beleidsonderzoek bezighouden. Deze actie levert ons over vier jaar in totaal één miljoen gulden op." De derde stap die Elektrotechniek maakt om van de schuld af te komen, heeft betrekking op het Ondersteunend Beheers Personeel (OBP). "Door het bundelen van onderzoeksgroepen en het werken met de OGO-methode in het onderwijs, zien wij de mogelijkheid om het OBP efficiënter in te zetten en het aantal OBP'ers te verminderen. Wij hopen dit te realiseren door werknemers van 61 jaar en ouder te stimuleren om op vrijwillige basis gebruik te maken van de FPU-regeling. Als dit lukt, kunnen we ook hiermee één miljoen gulden verdienen."
De faculteitsraad wilde afgelopen maandag zijn mening over de plannen nog niet laten horen. "Wij willen eerst de begrotingen van 2001 en 2002 bekijken, voordat wij hierop kunnen reageren", verklaarde prof.dr.ir. Jan Blom, voorzitter van de faculteitsraad./.

Untitled Document

Lezing 'Islam en vrede' bij Mosaic
De multiculturele studentenvereniging Mosaic houdt op woensdag 14 november een lezing in het Auditorium met het thema 'Islam en vrede'. De leden van Mosaic willen hiermee voor eens en altijd duidelijk maken waar de Islam voor staat.

Door de aanslagen in Amerika op 11 september leeft de gedachte dat de Islam een gewelddadige godsdienst is. Dit negatieve beeld wordt volgens Mosaic aan de 'westerlingen' opgedrongen door de media. 'Helaas is er altijd een kleine groep die zich niet aan de regels houdt. Dit is net de groep die door de media in beeld wordt gebracht en de mensen geloven doet dat ze allemaal zo zijn', zo schrijft Khalid Manssouri, voorzitter van Mosaic, in de uitnodiging voor de lezing. Mosaic wil daarom de hele TU/e-gemeenschap uitnodigen naar de lezing te komen. Sprekers op 14 november zijn Islamdes-kundige Sheikh Ali Mustafa Seinpaal en prof.dr.mr. Ruud Peters, bijzonder hoogleraar recht van de Islam aan de Universiteit van Amsterdam. Na de lezingen is er ruimte voor discussie tussen publiek en sprekers.
Mosaic benadrukt dat iedereen welkom is. 'moslim of niet-moslim, blank of zwart, Marokkaans of Nederlands, het maakt allemaal niet uit'./.

De lezing begint 14 november om 17.30 uur in zaal 7 van het Auditorium.

Untitled Document

Op naar het Big Brotherhuis
Tien jonge wiskunde-bollebozen waren afgelopen vrijdag op de TU/e voor een trainingsweekeinde voor de internationale Wiskunde-Olympiade. De VWO-scholieren hebben zich gekwalificeerd uit ruim 1800 scholieren uit heel Nederland. In totaal 104 leerlingen plaatsten zich voor de nationale finale, die aan de TU/e is gehouden. Vrijdag kregen de eerste tien scholieren een oorkonde en mochten ze na afloop mee op trainingskamp in Valkenswaard. 'Het Big Brotherhuis staat al gereed', zo werd gegrapt over jeugdherberg Harba Lorifa, waar de deelnemers al jaren op trainingskamp gaan. Er worden nog meer trainingskampen gehouden als voorbereiding op het echte werk, dat in 2002 in Glasgow plaatsvindt. Trainen voor de internationale Wiskunde-Olympiade is hard nodig, zo legde drs. Jan Donkers van de faculteit Wiskunde en Informatica de leerlingen uit. "De opgaves in Glasgow zijn zo vreselijk moeilijk dat zelfs de jury ze niet allemaal kan oplossen."

Foto: Bart van Overbeeke

Untitled Document

Thêta onderneemt recordpoging
Dirk Lippits, roeier bij de Eindhovense studentenroeivereniging Thêta en Scheikundestudent aan de TU/e, probeert aanstaande zaterdag honderd kilometer te roeien binnen vijf uur. Samen met PSV-zwemmer Marcel Wouda wil hij daarmee een greep doen naar het record honderd kilometer estafette indoor rowing.

De Nederlandse Kampioen-schappen indoor rowing beslaan honderd kilometer op de roei-ergometer. Door het hele land starten zaterdag 10 november honderd teams om het Nederlandse record te verbeteren. Dat staat momenteel op naam van roeivereniging Phocas uit Nijmegen. Zij roeiden in 1997 vijf uur en 37 minuten over de honderd kilometer. Zaterdag wordt duidelijk of het team van Lippits en Wouda in de buurt komt van het wereldrecord, 4 uur en 23 minuten. Dat staat momenteel op naam van vijfvoudig Olympisch-goud- winnaar Steve Redgrave en zijn team. Lippits en Wouda krijgen bij hun poging hulp van een team van roeiers. Dat zijn onder anderen Gerard Egelmeers (oud-student en -promovendus Elektrotechniek), Joeri de Groot (student Natuurkunde), Karel Dormans (student Werktuigbouwkunde), Timon Rutten (student Natuurkunde) en Dirk-Jan Voorn (student Scheikunde).
De recordpoging wordt gehouden in Olympia Fitnessworld aan de Vijfkamplaan 8 in Eindhoven, naast het Ir. Ottenbad. De start is om 10.00 uur./.

Untitled Document

Eén op de tien studenten gebruikt wel eens cocaïne
Vier op de tien studenten van de Universiteit van Amsterdam gebruikt drugs. Dit blijkt uit een enquête van het universiteitsblad Folia. Eén op de drie studenten rookt af en toe een jointje, één op de tien zegt wel eens cocaïne te gebruiken.

In totaal deden ruim 750 studenten mee aan het onderzoek van Folia. De resultaten tonen onder andere een top vijf van meest gebruikte drugssoorten onder de Amsterdamse studenten. Cannabis staat bovenaan, gevolgd door xtc. Cocaïne staat op de derde plaats, waarna paddestoelen en speed de rij sluiten. Folia merkt op dat waarschijnlijk een oververtegenwoordiging van drugsgebruikers de enquête heeft ingevuld, omdat die het onderwerp interessanter vond.
91 Procent van de ondervraagden ziet zichzelf niet als drugsverslaafd en een bijna even hoog aantal (bijna negentig procent) zegt dat zijn studie niet onder het drugsgebruik lijdt. De overgrote meerderheid (92 procent) zegt nooit stoned in de collegezaal te verschijnen en vooral 's avonds en in het weekend te gebruiken. De belangrijkste redenen die studenten aangeven voor drugsgebruik zijn gezelligheid en plezier. Ook lekkere seks, onvrede met de werkelijkheid en gewoonte worden genoemd. Het verschil tussen mannen en vrouwen is opvallend. Bijna de helft van de mannen die aan het onderzoek deelnam, zegt wel eens drugs te gebruiken, tegenover 27 procent van de vrouwen./.

Untitled Document

Eindhoven lanceert plan voor landelijk design instituut
De gemeente Eindhoven zet zich in om een nationaal design instituut binnen haar grenzen te krijgen. Het platform heeft als doel een plaats te zijn waar designers en ontwerpers uit heel Nederland elkaar kunnen ontmoeten. Binnen de plannen is een rol weggelegd voor de TU/e.

Of het instituut er komt, is maar zeer de vraag, aangezien staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur eerder liet weten de voorkeur te geven aan een instituut in Amsterdam. Toch liet de staatsecretaris eerst een onderzoek instellen naar de noodzaak van een vormgeversplatform. De Eindhovense wethouder Nico van der Spek van maatschappelijke ontwikkeling zegt zich echter niet te kunnen voorstellen dat Van der Ploeg afspraken maakt met partijen, nog voordat hij de conclusies in handen heeft van het onderzoek. Ook gaat hij er vanuit dat de Tweede Kamer zich eerst over het Eindhovense plan wil buigen.
Onder de werktitel Design NL is de lobby gestart waarmee Van der Ploeg overtuigd moet worden een eenmalige subsidie van ruim een miljoen gulden toe te kennen aan het initiatief. Na deze financiële injectie moet het platform zichzelf kunnen bedruipen, omdat leden jaarlijks betalen aan de vereniging.
Een denktank met dr.ir. Henk de Wilt van de TU/e, Lidewij Edelkoort van de Design Academy, Stefano Marzano van Philips Design, Theo Hurks van de Kamer van Koophandel Oost-Brabant en de gemeente Eindhoven ontwikkelde het plan om een herstart van het vorig jaar ter ziele gegane Amsterdamse Vormgevingsinstituut naar Eindhoven te halen. Design NL wil zich opwerpen als 'kennisbron, ontmoetingsplaats en stimulator voor het brede veld van beroepsbeoefenaars, studenten opinieleiders, onderzoekers, bedenkers, producenten en consumenten'./.
Lees verder op pagina 10.

Untitled Document

TU/e moet alert blijven op verdachte post
Postpakketten met poeder gaan per interne post dagelijks over en weer binnen de TU/e. Op bepaalde faculteiten wordt immers volop met poederige materie gewerkt. Toch moeten medewerkers van de universiteit alert zijn op verdachte 'poederpost'. De ergste miltvuurangst lijkt dan wel achter de rug, "maar dat betekent niet dat we nu nonchalant achterover kunnen leunen", vindt Mirjam Jahnke, hoofd BedrijfsHulpVerlening (BHV) van de TU/e.

Deze week stuurde Jahnke een memo aan alle directeuren bedrijfsvoering en diensthoofden binnen de TU/e, waarin ze de procedure met betrekking tot miltvuurbesmetting toelicht. De maatregelen komen er op neer dat, wanneer een medewerker een 'verdachte zending' in handen krijgt, hij of zij direct de Centrale MeldPost (tel. 2222) moet inschakelen. Deze waarschuwt op zijn beurt de TU/e-brandweer, die het pakket overneemt en zo nodig laat onderzoeken door mensen van de faculteit Scheikundige Technologie. Als dit onderzoek het vermoeden 'verdacht' bevestigt, wordt het postpakket overgedragen aan de regionale brandweer of politie.
De eerste meldingen van 'poederpost' in Amerika kwamen eind september in het nieuws. Half oktober werden in deze regio verdachte poststukken bezorgd bij een café in Heeze en, per interne post, bij een medewerker van DAF. "Op dat moment kwam het opeens erg dichtbij", zegt Jahnke.
Dat er nu, ruim een maand na de eerste 'miltvuurmeldingen', pas TU/e-breed aandacht voor wordt gevraagd, is volgens Jahnke een bewuste keuze geweest. "We wilden niet direct paniek veroorzaken. De hype is nu wat minder geworden, antrax is niet meer dagelijks in het nieuws. Dat neemt niet weg dat we onze ogen er niet voor moeten sluiten."
Ongeveer de helft van alle externe post voor de TU/e is afkomstig uit Amerika, schat het hoofd. "Alleen al om die reden is het eigenlijk vreemd dat we er zelf niet eerder bij hebben stilgestaan, of dat de overheid ons niet eerder heeft gewezen op mogelijke preventieve maatregelen."

Handschoenen
De mensen die de externe post die bij de TU/e binnenkomt sorteren, werken de komende tijd met handschoenen aan. "Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn", vindt Cor Scheepers, hoofd PostExtra. Het gevaar van de miltvuurbacterie die met de post verstuurd wordt, wordt serieus opgenomen bij PostExtra. "Er worden geen grapjes over gemaakt."/.

Untitled Document Brainstormen voor bestuurscommissie
Een breed draagvlak over alle geledingen van de universiteit. Dit was één van de belangrijkste aanbevelingen die voort-kwam uit de ideeënmarkt van de werkconferentie voor een nieuwe bestuurscommissie ontwikkelingsproblematiek. Op donderdag 1 november werden in de Dorgelozaal ideeën gespuid. Tien personen hebben aangegeven zitting te willen nemen in de bestuurscommissie.

Prof. Caspar Schweigman verhaalt die middag over de rol van ontwikkelingsproblematiek op de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Hij benadrukt het belang van een bestuurscommissie voor ontwikkelingsproblematiek en de rol van de universiteit hierin.
De aanwezigen worden uitgenodigd om op grote vellen papier hun ideeën neer te zetten. De massale brainstormsessie resulteert in een muur waaraan alle beschreven vellen worden opgehangen.
Uit alle ideeën komt naar voren dat een meerderheid van de aanwezigen vindt dat de commissie een breed draagvlak moet hebben binnen de universiteit, dat er een internationaal netwerk moet worden opgestart en dat ontwikkelingsproblematiek ingebouwd moet worden in case-studies. Maar, zo waarschuwt Schweigman: "Deze doelstellingen zijn van secundair belang. Eerst moet de commissie een kader opstellen van waaruit deze doelstellingen kunnen worden nagestreefd".
Belangrijk wordt geacht dat de mensen die interesse hebben om zitting te nemen in de commissie zich bij elkaar voegen en op een later moment verder praten over de concrete invulling ervan. Sommige zijn overigens wel bang dat de communicatie moeilijk kan worden. "Mensen van dezelfde faculteit stappen wat makkelijker bij elkaar binnen, dan mensen van verschillende faculteiten", wordt er gereageerd vanuit de zaal.
Dit is slechts de beginfase van de opzet van een nieuwe bestuurscommissie. De werkconferentie laat een duidelijke tendens zien van verbreding. Alle geledingen van de universiteit zouden een plekje moeten krijgen in de commissie. Zo moet het initiatief van de werkgroep 'techniek voor ontwikkelingsproblematiek' uitgroeien tot een bestuurscommissie van de gehele universiteit./.

Website Cursor